1.5.11

Mme Tormenta Furtacor

Foto original de Man Ray - Jaqueline Goddard,1932